Skoči na vsebino

5 pravil družabnih iger pri delu z mladimi

Pri delu z ljudmi se lahko kot način dela poslužujemo tudi igre. Ta način dobro poznajo ljudje, ki delajo z mladimi. Svoj cilj pa lahko dosežemo tudi, če igro kot metodo uporabimo pri delu z odraslimi.

S prostovoljci, ki delujejo na področju dela z mladimi, smo na srečanju o družabno/didaktičnih igrah pripravili nekaj osnovnih pravil pri uporabi le-teh.

1. Pravila iger
Če želiš igro uporabiti pri delu s skupino, je nujno, da dobro poznaš navodila igre. V primerih, ko se je v dvoumnih situacijah potrebno odločiti, bo razumevanje pravil dobro delo pri mirnih živcih vseh udeleženih v problemu.
Navodila podaj jasno in kratko. ­Ob koncu navodil je dobro, da preveriš ali vsi poznajo in razumejo pravila.

2. Igra kot učni proces
Igro lahko uporabiš kot del učnega procesa v različnih fazah učenja. S cilji v ozadju lahko izbereš igro, ki bo udeležencem pomagala k učenju česa novega. Saj si že slišal/a za didaktične igre, kajneda?
Pred prvo uporabo igro le še preizkusi.

3. Pri igri človek pozabi na sebe
Ali si zelo miren človek, ampak pri igri ˝Človek ne jezi se˝ vedno izgubiš živce, če izgubiš igro?
Pri igri pozabiš na sebe in na to da ˝igraš˝ svojo vlogo. Prepustiš se igri in vstopiš v svoj ˝naravni karakter˝. Kot vodja igre je to odličen čas, da lahko udeležence in skupino opazuješ in ugotoviš, kakšne karakterje imajo ljudje v skupini.

4. Socialna funkcija iger
Ob igri se otrok nauči veliko. Na začetku je dovolj, da se nauči upoštevati navodila in spozna posledice neupoštevanja pravil. Kasneje odkriva socialno mrežo ob igranju s prijatelji. Saj se spomniš, ko smo se kot otroci igrali za trgovino, šolo ali še kaj podobnega?
Ob igri iščemo lastno vrednost. Dober primer takšnih iger je tako imenovan igra vlog.

5. Igro zaključi, ko se imajo udeleženci najboljše.
Pravilo, ki je najverjetneje najbolj nelogično. Zakaj bi zaključevali igro, ki ti zaradi nepripravljenega programa lahko reši celotno srečanje? Ampak pomisli. Prvič uporabiš igro kot mašilo v srečanju in se udeleženci igrajo igro dobri dve uri, namesto samo trideset minut. Po zaključku so udeleženci že utrujeni. Naslednjič bi želeli igro uporabiti kot didaktično igro za doseganje določenih ciljev, vendar se bodo udeleženci zaradi spomina na utrujenost in dolgo trajanje igre, najverjetneje uprli sodelovanju. Ali bo vsaj kakšen slabši odziv poteka.
S prekinitvijo takrat ko je najboljše dosežeš neko notranje hrepenenje po tem, da bi še lahko z igro nadaljeval.

Preizkusi in preveri ali ta pravila držijo. Kakšen seznam pa bi bil tvoj seznam pravil uporabe družabnih iger?
Na spletni strani druzabne-igre.eu preveri, ali lahko kakšno igro uporabiš pri tvojem delu v skupini.

 


Članek je nastal v okviru projekta Akademije prostovoljstva, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.