Skoči na vsebino

Ena žaba je umrla

Igra naše mladosti, brez pripomočkov in za vsaj enega igralca.

Roke z iztegnjenimi prsti položimo na mizo, tla,… Nekdo začne z izštevanko in se sprehaja/šteje prste: ˝Ena žaba je umrla, štiri miši je požrla. Ali pojdeš na pogreb?˝ Drugi odgovori DA ali NE.

če je odgovor NE Začneš na začetku izštevanke.

če je odgovor DA sledi naslednje vprašanje  ˝Kol´ko vencev boš nosil/a?˝

 Kjer se melodija ustavi, tista oseba določi ali (ne) gre na pogreb, ter določi koliko vencev se bo nosilo na pogrebu. Kjer se zaključi štetje vencev, tisti prst se skrije v dlan.

Po različnih krajin v Sloveniji obstajajo različne izštevanke na podobno temo.